Petr Gangur – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Petr Gangur

Jméno a titul

Petr Gangur

Zkratka

Gr

Komise

Komise humanitních předmětů

Číslo kabinetu

411d

Číslo do kabinetu

Informace

Vedoucí projektového oddělení