Bc. B. A. Tomáš Goj, Dr.h.c. – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Bc. B. A. Tomáš Goj, Dr.h.c.

Jméno a titul

Bc. B. A. Tomáš Goj, Dr.h.c.

Zkratka

Gj

Komise

Komise tělesné výchovy

Číslo kabinetu

112

Číslo do kabinetu