Výsledky přijímacího řízení - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Výsledky přijímacího řízení

29. 4. 2022
Michael Kalista

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 byly zveřejněny na odkazu níže.

https://www.ssps.cz/zajemci/prijimaci-rizeni/vysledky-prijimaciho-rizeni-pro-skolni-rok-2022-2023/

Odvolání proti nepřijetí na SŠ

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí.

Odvolání je třeba podat písemně řediteli střední školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.

Dodržení lhůty 3 pracovních dnů stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.

Na odvolání není formulář, podává se volnou formou, nutné je uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka) a důvody, proč se odvolání podává.