TERMÍNY PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

TERMÍNY PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK

28. 1. 2022
Michael Kalista

Úřední hodiny pro Osobní podání přihlášky v budově školy:
 
4. února 8,00 – 12,00h
7. února 10,00 – 15,00h

11. února 13,00 – 17,00h
15. února 13,00 – 17,00h 
18. února 13,00 – 17,00h
21. února 10,00 – 15,00h
22. února 13,00 – 17,00h
23. února 13,00 – 17,00h
24. února 13,00 – 17,00h

25. února 13,00 – 17,00h
28. února 10,00 – 17,00h
1. března 10,00 – 17,00h

V uvedené dny budou přihlášky přijímat osoby vyškolené a budou provádět kontrolu správnosti a úplnosti podávaných dokumentů.

1. přihlášky ke vzdělávání ve střední škole se odevzdávají v budově školy v přízemí, místnost 2 (respirátor FFP2+, desinfekce rukou)

2. řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením základní školy a lékaře a všemi přílohami lze odevzdat vždy během úředních hodin, kde Vám budou přílohy zkontrolovány.

3. každý, kdo přihlášku osobně odevzdá, dostane kopii předního listu přihlášky s razítkem, které potvrzuje převzetí přihlášky

4. přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají do 1. března 2022 (naposledy v úterý 1. března 2022)

5. registrační číslo uchazeče bude zákonným zástupcům sděleno dopisem

POKYNY pro příjem přihlášek ke studiu (2022):

1.      Přihláška musí obsahovat VŠECHNY údaje požadované na přihlášce

2.      Musí obsahovat potvrzení základní školy

3.      Musí obsahovat VŠECHNY ZNÁMKY i z chování

4.      Musí tam být kontakt (telefon, e-mailová adresa) na zákonného zástupce (čitelně)

5.      Musí tam být podepsaný zákonný zástupce i uchazeč

6.      Podává-li uchazeč DVĚ přihlášky, musí být OBĚ STEJNĚ VYPLNĚNÉ

7.      NELZE podat přihlášku, kde jsou v jedné kolonce uvedené DVA obory

8.      Kódy oboru vzdělání IT a KB jsou STEJNÉ: 18-20-M/01

9.      Gymnázium kód oboru: 79-41-K/41

  • Vzorové zadání školních testů studijní předpokladů (IT a KB) – bude zveřejněno po prvním workshopu z každého oboru