TERMÍNY PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

TERMÍNY PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK

6. 2. 2023
Michael Kalista

Od tohoto školního roku přecházíme na částečně elektronický systém podávání přihlášek. Bohužel ze zákonných důvodů je stále nezbytné doručit přihlášku fyzicky, pro zbytek jsme si však postavili systém portfolio.ssps.cz! Přihlašovací údaje do systému získáte při osobním odevzdání přihlášky v úředních hodinách nebo poštou na kontaktní adresu (při odevzdání jindy či poštou).

Úřední hodiny pro osobní podání přihlášky v budově školy

TermínČas
9. února (probíhá DOD)13,30 – 18,00h
14. února12,00 – 16,00h
16. února13,30 – 17,00h
21. února12,00 – 16,00h
23. února13,30 – 17,00h
24. února13,00 – 16,00h
26. února (neděle)13,00 – 16,00h
27. února13,00 – 16,00h
28. února7,30 – 17,00h
1. března7,30 – 17,00h

V uvedené dny budou přihlášky přijímat osoby vyškolené a budou provádět kontrolu správnosti a úplnosti podávaných dokumentů.

Pokyny pro odevzdání přihlášky ke studiu

1. přihlášky ke vzdělávání ve střední škole se odevzdávají v budově školy v přízemí, místnost 2

2. řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením základní školy lze odevzdat vždy během úředních hodin, kde Vám budou přílohy zkontrolovány a bude Vám vydán unikátní přístup do systému portfolio.ssps.cz

3. Motivační dopisy a další přílohy portfolia je možné odevzdat pouze elektronicky skrze systém portfolio.ssps.cz (do 31. března)

4. každý, kdo přihlášku osobně odevzdá, dostane kopii předního listu přihlášky s razítkem, které potvrzuje převzetí přihlášky

5. přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají do 1. března 2023! (naposledy ve středu 1. března 2023)

Pokyny pro příjem přihlášek ke studiu

1.      Přihláška musí obsahovat VŠECHNY údaje požadované na přihlášce (vyjma potvrzení od lékaře)

2.      Musí obsahovat potvrzení základní školy

3.      Musí obsahovat VŠECHNY ZNÁMKY i z chování

4.      Musí tam být kontakt (telefon, e-mailová adresa) na zákonného zástupce (čitelně)

5.      Musí tam být podepsaný zákonný zástupce i uchazeč!

6.      Podává-li uchazeč DVĚ přihlášky, musí být OBĚ STEJNĚ VYPLNĚNÉ

7.      NELZE podat přihlášku, kde jsou v jedné kolonce uvedené DVA obory

8.      Kódy oboru vzdělání IT a KB jsou STEJNÉ: 18-20-M/01

9.      Gymnázium kód oboru: 79-41-K/41

10. Potvrzení o lékařské způsobilosti není pro podání přihlášky nezbytné.

Další informace naleznete kliknutím zde