Pavel Šípek – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Bc. Pavel Šípek

Jméno a titul

Bc. Pavel Šípek

Zkratka

Sp

Komise

Komise tělesné výchovy

Číslo kabinetu

112

Číslo do kabinetu