Kariérní poradce - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Kariérní poradce

Kontakt

Ukážu Ti, kam se dívat, ale nebudu Ti říkat, co máš vidět.

Školní poradenské pracoviště (wellbeing centrum): Jelikož jsme škola plná inovací, ale i s vědomím naší historie, přicházíme s touhou podpořit studenty v oblasti seberozvoje a duševního zdraví. Inspirovali jsme se dílem našeho oblíbeného filozofa, Jana Amose Komenského: “Labyrint světa a ráj srdce”, které chceme přenést do 21. století. Jednoduše, jak by studenti měli najít hlavní zdroj energie sami v sobě, aniž by se ztratili v dnešním složitém světě. V první fázi projektu se zaměřujeme na oblast seberozvoje (koučování a mentoring).

Cíl: Podporovat odpovědnost v životě a všímavost k sobě samému. Vědět kdo jsem, jaké mám hodnoty a kam chci směřovat.

Co chceme studentům nabídnout?

 • Možnost individuální rozhovoru s certifikovaným koučem/kouči.
 • Hledání vhodných témat, která bychom procházeli na společných workshopech (téma práce s vizí či snem, práce s časem, komunikace, hledání motivace, relaxace, atd.). Především sebezkušenostní a hravou formou.
 • Propojení mezi studenty, ale i odborníky z praxe.
 • Využít jedinečný prostor NextZone, který se u nás nachází.

____________________________

Spolupráce s rodiči:

Budeme velmi vděční za pomoc ze strany rodičů a přátel školy, například:

 • Jste nadšený lektor, který by chtěl sdílet své dovednosti se studenty (jóga, meditace, seberozvojová témata, atd.)?
 • Chcete se podělit o znalosti a zkušenosti ze své profese? Dát možnost vidět, jak pracujete a co děláte (exkurze) nebo možnost si o Vaší práci pohovořit (besedy).

____________________________

V čem je kariérní poradenství (koučování a mentoring) užitečné?

 • Pomáhá hledat odpovědi na otázky, “Kdo jsem a po čem toužím?”
 • Definuje naše hodnoty a motivace, které jsou naším hnacím motorem.
 • Šetří čas. Když víme, co chceme, zvyšujeme pravděpodobnost, že se k cíli dostaneme rychleji.
 • Sleduje naše silné stránky, které chceme rozvíjet.
 • Síťuje a propojuje s dalšími lidmi, kteří mají podobné sny a cíle.

____________________________

Jak se slučuje kariérní poradenství (koučování a mentoring) s vizí naší školy?

 • Rozvíjíme se v dovednostech, jež jsou důležité nejen pro 21. století. Jako jsou například komunikační dovednosti, spolupráce, podnikavost, kreativita, zvládání změn, atd.
 • Hledáme cesty, jak být spokojený v životě a neztratit se ve světě.
 • Chceme aktivně spolupracovat nejen s rodiči, ale se školní komunitou obecně. Propojit studenty, učitele i rodiče (další fáze projektu, která je věnovaná duševnímu zdraví).
 • Rozvíjíme odpovědnost za vlastní život i všímavost k nám samotným.

____________________________

Co bychom si přáli, aby studenti dokázali?

 • Znali své hodnoty, na základě kterých se budou umět rozhodnout, kam v životě chtějí směřovat.
 • Vyznali se sami v sobě. Rozuměli, kým jsou, po čem touží a co chtějí.
 • Chybu brali jako příležitost, jak se zlepšit.
 • Říct si o pomoc neznamená slabost, ale sílu.
 • Dokázali spolupracovat a domluvit se s ostatními. Nerozlišovali na Já a Oni, ale vnímali, že je My.

____________________________

Jak pracujeme?

Sledujeme 3 zásadní pilíře v životě studenta:

 • Já ve vztahu k sobě (spokojenost, energie, rozvoj, atd.) = Kdo jsem? Čeho chci dosáhnout? Co mě baví a zajímá?
 • Vztahy (rodina, přátelé) = Jaké mám vztahy? Jak mi v nich je? Co od druhých potřebuji a jak si o své potřeby říkám? Jak navazuji vztahy?
 • Práce/Škola (Jak se v práci/škole cítím? Kde bych chtěl rozvíjet své silné stránky? Kam chci po škole směřovat? A podle čeho se mám rozhodovat?

Co využíváme? – metodu GROW

Goals = Cíle:

Čím jasnější je představa Tvého cíle/vize/snu, tím snadněji najdeš způsob, jak se k němu dostat. Zároveň dokážeš sledovat, zda se Ti daří přiblížit, a co Tě např. posouvá rychleji vpřed (VŠÍMAVOST).

Reality = Realita:

Každý máme jiné výchozí podmínky. Uvědomit si a pojmenovat, co už umím, co mě doposud brzdilo, jakou mám motivaci, … pomůže dát konkrétnější představu, co potřebuješ dělat, a kde začít.

Options = Možnosti

Každý jsme jiný a máme jiné předpoklady. Čím více možností vymyslíš, jak se dál posunout, tím budeš mít větší šanci zahodit, co nebude fungovat a vyzkoušet něco nového. Neomezuj se! Hledej aktivity, na které máš vliv a které budou směřovat do Tvé každodenní zkušenosti a návyků. Pokud Ti může někdo pomoci, neváhej ho přizvat …

Will = Vůle

Ke spoustě změn vedou malé, každodenní kroky. Čím konkrétnější a jasnější krok si naplánuješ, tím spolehlivěji ho uskutečníš. A čím menší či jednodušší bude, tím lépe. Co, kdy, kde, jak… Nezapomeň si definovat „proč?“ – jaký je zdroj Tvé energie něco u sebe změnit.

Jestli Vás zde cokoliv zaujalo, neváhejte nás kontaktovat.