Spolek rodičů a přátel - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Spolek rodičů a přátel

Spolek rodičů a přátel pomáhá škole při plnění jejího poslání, a to především v oblastech, kde škola sama nemůže nebo je to pro ni problematické. Jedná se zejména o organizaci maturitního a imatrikulačního plesu, provoz studentského klubu nebo finanční podporu řady studentských aktivit, mezi něž patří Dívčí spolek, Studentská rada a mnoho dalších.

Na členské schůzi v pondělí 27. listopadu 2023 proběhlo zvolení nových členů orgánů, kteří v současné době usilovně pracují na obnovení činnosti spolků. Zároveň došlo k schválení nových stanov, které naleznete na portálu Justice. Máte-li zájem účastnit se členských schůzí a aktivně se podílet na činnosti spolku, vyplňte přihlášku řádného člena a obraťte se na výbor spolku.

Jménem SRPŠ jednají vždy společně alespoň 2 členové výboru. V této souvislosti Vás žádáme, abyste při zasílání e-mailů zahrnuli všechny členy výboru do kopie.

Výbor
Marko Kovačević – kovacevic.ma.2022@ssps.cz
Ing. Kateřina Kondrčíková – katerina.kondrcikova@email.cz
Dipl.Ing. Zdeněk Rožánek – zdenek.rozanek@centrum.cz

Kontrolní komise

Petr Koudelka – koudelkap@gmail.com
Mgr. Jiří Svoboda – jirka.svoboda@volny.cz
Adrian Simonides – adrian.simonides@ssps.cz

Fakturační údaje
Název: Spolek rodičů a přátel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, z.s.
Sídlo: Preslova 72/25, Smíchov, 150 00 Praha
Identifikační číslo: 67984037
Bankovní účet: 115-4105460247/0100