Studentská a školská rada - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Studentská a školská rada

STUDENTSKÁ RADA

Pro zlepšení komunikace mezi studenty navzájem a mezi studenty a vedením školy vznikla Studentská rada. Studentská rada sdružuje všechny studenty Smíchovské střední průmyslové školy. 

Na užším jednání Studentské rady se scházejí zástupci jednotlivých tříd, kterými jsou ve třídách zvolení předsedové tříd. Ti také volí na svém zasedání předsedu Studentské rady. 

Předseda Studentské rady zastupuje Studentskou radu při jednáních s vedením školy, Radou rodičů a reprezentuje ji při slavnostních akcích.

Schůze Studentské rady

Schůze užšího vedení Studentské rady se konají přibližně jednou za měsíc. Účastní se jich předsedové tříd, svolává ji a řídí předseda Studentské rady, přítomný je koordinátor z řad pedagogického sboru. Ze schůzí jsou pořizovány zápisy, které jsou rozesílány zástupcům tříd, třídním profesorům, vedení školy. 

Zápisy jsou zveřejňovány na nástěnkách školy a na virtuální škole v sekci Studentská rada.

Předseda Studentské rady

Současným předsedou Studentské rady je František Vojáček.

Předseda má za úkol reprezentovat Studentskou radu, komunikovat s vedením školy a pravidelně navštěvovat schůze Rady rodičů, kde prezentuje práci Studentské rady a tlumočí názory studentů.

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán, který Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium zřizuje ze zákona. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.