Maturitní zkoušky

Informace ohledně maturitních zkoušek naleznete v odkazech níže nebo na vývěsce ve 4. patře. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně MZ neváhejte neprodleně kontaktovat svoji třídní učitelku/třídního učitele.

Připomínáme, že účast na didaktickém testu z českého jazyka a literatury (úterý 25.5.2021 od 8:00)  je povinná pro všechny maturanty. Dobrovolné profilové ústní zkoušky z ČJL se ale zúčastní pouze ti, kdo se k ní přihlásili do 30.4.2021. Dále připomínáme, že účast na didaktickém testu z anglického jazyka (pondělí 24.5.2021 od 13:30) je povinná pro všechny maturanty, kteří si anglický jazyk vybrali jako volitelnou povinnou zkoušku. Didaktického testu z  AJ se musí zúčastnit i ti, kdo si požádali o náhradu ústní profilové zkoušky certifikátem. Dobrovolné profilové ústní zkoušky z anglického jazyka se ale zúčastní pouze ti, kdo se k ní přihlásili do 30.4.2021. Účast na didaktickém testu z matematiky (pondělí 24.5.2021 od 8:00) je povinná pro všechny maturanty, kteří si matematiku vybrali jako volitelnou povinnou zkoušku. 


Základní informace k maturitním zkouškám

Maturitní zkouška z českého jazyka

Témata pro profilové zkoušky

Hodnoticí kritéria profilových maturitních zkoušek

Aktuální informace

Aktuální informace a změny k 15.3.2021


Mimořádné termíny konání maturitních zkoušek – didaktických testů (opravné a náhradní termíny)

Zkoušky probíhají ve spádové škole: Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, Praha 10

  • 7.7.2021 od 9:00 – DT MAT
  • 7.7.2021 od 14:30 – DT AJ
  • 8.7.2021 od 9:00 – DT ČJL