Maturitní zkoušky

Informace ohledně maturitních zkoušek naleznete v odkazech níže nebo na vývěsce ve 4. patře. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně MZ neváhejte neprodleně kontaktovat svoji třídní učitelku/třídního učitele.