Kybernetická bezpečnost - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Kybernetická bezpečnost

Zcela nový obor vzdělávání Kybernetická bezpečnost je vyučován v pilotním režimu vyhlášeným MŠMT. Studenti se ve vybraných předmětech vzdělávají v režimu tzv. převrácené výuky, kdy mají vždy 1 den v týdnu vyhrazený na samostudium obsáhlejší problematiky. Díky tomu lze v prezenčních hodinách přistupovat ke studentům individuálněji a řešit až komplikovanější části daného tématu.

Absolvent oboru kybernetická bezpečnost bude mít pochopitelně potřebné znalosti z hardware, software, webových a mobilních aplikací, počítačových sítí a programování, ale také povědomí o právních aspektech kybernetické bezpečnosti a etických zásadách pro práci s informačními technologiemi ve firmách, organizacích i ve státní sféře. Bude umět uvažovat v souvislostech, což je kompetence, která bude v blízké době velmi potřebná. Kromě teoretických znalostí se absolventům dostane i praktických zkušeností, a to i na Polygonu kybernetické bezpečnosti, který byl vybudován přímo na naší škole.

Přijímáme 30 studentů!