Učební plán

pro studijní obor gymnázium (79-41-K/41)
(školní vzdělávací program – od 1.9. 2020)

PŘEDMĚTI.II.III.IV.CELKEM
Český jazyk333312
Anglický jazyk333312
Německý jazyk333312
Matematika444517
Fyzika333211
Chemie224
Biologie33
Občanská nauka1214
Ekonomika112
Výchova k podnikání22
Prezentační dovednosti224
Právo22
Dějepis224
Umělecká tvorba224
Tělesná výchova22228
IT v praxi224
Systémová nauka224
Maturitní volitelný předmět347
Doplňkový volitelný předmět235
Odborný seminář2226
Maturitní projekt33
Studentský projekt22
CELKEM33333432132