Učební plán

pro studijní obor gymnázium (79-41-K/41)
(školní vzdělávací program – od 1.9. 2020)

PŘEDMĚTI.II.III.IV.CELKEM
Český jazyk333312
Anglický jazyk333312
Německý jazyk333312
Matematika (STEM)444517
Fyzika (STEM)333211
Chemie (STEM)224
Biologie (STEM)33
Občanská nauka1214
Ekonomika112
Výchova k podnikání22
Prezentační dovednosti224
Právo22
Dějepis224
Umělecká tvorba224
Tělesná výchova22228
IT v praxi (STEM)224
Systémová nauka (STEM)224
Maturitní volitelný předmět347
Doplňkový volitelný předmět235
Odborný seminář2226
Maturitní projekt33
Studentský projekt22
CELKEM33333432132