Výsledky přijímacího řízení – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky bodového zisku jsou přesným obrazem bodového zisku uchazeče v dané kategorii/testu. Celkové pořadí vychází z přepočtu bodového zisku, dle stanovených vah daných kritérii přijímacího řízení, které bylo školou zveřejněno.

Dotazník pro matriku školy

Při odevzdání zápisového lístku nezapomeňte odevzdat i vyplněný dotazník pro matriku školy.

Informace pro nově přijaté uchazeče

Zde budou uveřejněny a průběžně aktualizovány informace pro přijaté uchazeče pro školní rok 2023/2024.

Obor vzdělání Informační technologie (18-20-M/01)

Zde budou uveřejněny a průběžně aktualizovány informace pro přijaté uchazeče pro školní rok 2023/2024.

Obor vzdělání Informační technologie – Kybernetická bezpečnost (18-20-M/01)

Zde budou uveřejněny a průběžně aktualizovány informace pro přijaté uchazeče pro školní rok 2023/2024.

Obor vzdělání Gymnázium (79-41-K/41)

Zde budou uveřejněny a průběžně aktualizovány informace pro přijaté uchazeče pro školní rok 2023/2024.


Archiv: Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Obor vzdělání Informační technologie (18-20-M/01)

Ke dni 9. 5. 2022 byli přijati uchazeči, do oboru Informační technologie: do pořadí 107 včetně.

Obor vzdělání Informační technologie – Kybernetická bezpečnost (18-20-M/01)

Ke dni 9. 5. 2022 byli přijati uchazeči, do oboru Informační technologie-Kybernetická bezpečnost: do pořadí 36 včetně.

Obor vzdělání Gymnázium (79-41-K/41)

Ke dni 9. 5. 2022 byli přijati uchazeči, do oboru Gymnázium: do pořadí 40 včetně.

Ke dni 9. 5. 2022 byli přijati uchazeči, do oboru Gymnázium: do pořadí 40 včetně.

Archiv: Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Informace pro nově přijaté uchazeče

Obor vzdělání Informační technologie (18-20-M/01)

Ke dni 20. 5. 2021 byli přijati uchazeči v pořadí 1 – 105 včetně.

Tabulka obsahuje výsledky přijímacího řízení po započtení výsledků uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Obor vzdělání Informační technologie – Kybernetická bezpečnost (18-20-M/01)

Ke dni 20. 5. 2021 byli přijati uchazeči v pořadí 1 – 35 včetně.

Obor vzdělání Gymnázium (79-41-K/41)

Ke dni 20. 5. 2021 byli přijati uchazeči v pořadí 1 – 32 včetně.