Termíny přijímacího řízení - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Termíny přijímacího řízení

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/2025

12. dubna 2024

se koná 1. termín přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky

15. dubna 2024

se koná 2. termín přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky

Od 1. dubna do 23. dubna 2024

probíhají na škole přijímací pohovory pro všechny uchazeče (IT, KB, GYM). Rozvrhy časů pohovorů budou zveřejněny s dostatečným časovým předstihem na stránkách školy a v pozvánce k přijímacímu řízení. Pohovory budou probíhat celý den, a to i v dopoledních hodinách.

29. dubna 2024

se koná náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušku v řádném termínu.

30. dubna 2024

se koná náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušku v řádném termínu.

15. května 2024

škola vyvěsí na webové stránky výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/25.