Termíny přijímacího řízení – Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Termíny přijímacího řízení

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2024/2025

X. dubna 2024 – bude upřesněno

se koná 1. termín přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky

X. dubna 2024 – bude upřesněno

se koná 2. termín přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky

Pozor: všichni uchazeči hlásící se na obory IT a KB konají v den přijímacího řízení test obecných studijních předpokladů z ICT. Studenti hlásící se na obor KB konají ještě navíc test studijních předpokladů z Kybernetické bezpečnosti.

Od X. dubna do X. dubna 2024 – bude upřesněno

probíhají na škole přijímací pohovory pro všechny uchazeče (IT, KB, GYM). Rozvrhy časů pohovorů budou zveřejněny s dostatečným časovým předstihem na stránkách školy. Pohovory budou probíhat celý den, a to i v dopoledních hodinách.

X. dubna 2024

škola obdrží od centra (CERMATu) výsledky všech uchazečů. Následně do 2 pracovních dnů zpracuje všechny potřebné materiály (ČJL a MAT testy, ICT a KB testy, pohovory), sečte všechny nasbírané body a nejpozději 30. dubna vyvěsí na stránky školy výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24.

X. května 2024

se koná náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušku v řádném termínu a uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na prvním místě.

X. května 2024

se koná náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušku v řádném termínu a uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na druhém místě.