Termíny přijímacího řízení - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Termíny přijímacího řízení

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2025/2026

XX. dubna 2025

se koná 1. termín přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky

XX. dubna 2025

se koná 2. termín přijímací zkoušky z Českého jazyka a literatury a Matematiky

Od XX. dubna do XX. dubna 2025

probíhají na škole přijímací pohovory pro všechny uchazeče (IT, KB, GYM). Rozvrhy časů pohovorů budou zveřejněny s dostatečným časovým předstihem na stránkách školy a v pozvánce k přijímacímu řízení. Pohovory budou probíhat celý den, a to i v dopoledních hodinách.

XX. dubna 2025

se koná náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušku v řádném termínu.

XX. dubna 2025

se koná náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušku v řádném termínu.

XX. května 2025

škola vyvěsí na webové stránky výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2025/26.