Informační technologie

Výuka v tomto oboru je v prvním a druhém ročníku koncipována tak, aby studenti získali hutný základ, na který navazují ve specializované výuce v ročníku třetím a čtvrtém.

Snahou je co nejlépe rozvíjet talent studentů a zároveň jim poskytnout obecné vzdělání, které budou muset dále doplňovat po celý svůj další profesní život, neboť celoživotní vzdělávání v oboru vzdělávání Informačních technologií je již nyní nutností a v čase tato skutečnost bude jenom posilovat.

Student si potřebuje ze střední školy kromě odborných znalostí odnést i další dovednosti, především schopnost se učit, což je rozdílný pojem od našprtat se na písemku, schopnost pracovat s odbornými texty, tutoriály, odbornými fóry, a neustále objevovat a doučovat se nové věci. Potřebuje také umět pracovat v týmu, v lepším případě schopnost pracovní tým vést. O schopnosti analyzovat problémy, navrhovat varianty řešení, vybírat ty nejvhodnější a ty poté realizovat, ani nemluvě. Také potřebuje umění dobré argumentace, prezentace a podobně. K tomu všemu směřují tyto změny.

Zároveň chceme vychovávat studenty tak, aby se neučili být pouze „zaměstnanci“, ale aby měli touhu zakládat své firmy, živnosti, dávat práci jiným, realizovat své vlastní nápady. Stvořit si pro jejich realizaci vhodný tým. Proto třeba přibývá předmět „Výchova k podnikání“, proto jsou posíleny hodiny na Studentský či Maturitní projekt.

Volba dalšího směřování zároveň posiluje zodpovědnost studentů za své vzdělávání. Studenti musí pochopit, proč se vlastně učí, proč mají hledat vnitřní motivaci ke svému odbornému i osobnostnímu růstu. Rovněž je nutné podporovat zájem studentů rozvíjet svůj talent, a každý nějaký talent má, jen ho někteří doposud nestačili objevit.

Pro školní rok 2022/2023 budeme přijímat 90 uchazečů.

Pro školní rok 2021/2022 do tohoto oboru na naší škole podalo přihlášku 330 uchazečů a bylo přijato 90 uchazečů.

Pro školní rok 2020/2021 do tohoto oboru na naší škole podalo přihlášku 348 uchazečů a bylo přijato 90 uchazečů.