Technické lyceum - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Technické lyceum

Tento obor vzdělání byl do programu školy zaveden ve školním roce 2004/2005. Tedy již jde o obor prověřený a vyprofilovaný tak, aby poskytoval kvalitní vzdělání pro budoucí studium na vysoké škole a umožnil i sledovat moderní trendy v oblasti ICT.

Absolvent technického lycea na Smíchovské střední průmyslové škole je sebevědomý člověk, který má solidní všeobecný přehled. Mimo to disponuje širšími odbornými znalostmi technických oborů, které může využít především při vysokoškolském studiu technického zaměření. Absolvent tohoto oboru také získal odborné kompetence uplatnitelné i při přímém vstupu na trh práce. Je připraven se úspěšně uplatnit na všech pracovištích, které vyžadují schopnosti efektivní práce s výpočetní technikou a komunikačními technologiemi. Je schopen navrhnout, vytvořit a spravovat systémy databáze. Je schopen vytvářet a spravovat webové stránky. Dokáže expertně pracovat s drtivou většinou běžně dostupných kancelářských aplikací. Zvládá práci s počítačovou grafikou, multimédii a orientuje se v základech programování. Absolvent oboru Technické lyceum naší školy ovládá dva cizí jazyky, orientuje se v pravidlech normalizace a standardizace, dokáže využít své základní poznatky z ekonomiky, práva ale třeba i biologie. Na rozdíl od technických lyceí na jiných průmyslovkách, je to naše s ohledem na kvalitní vybavení školy orientováno zejména na oblast informačních technologií. Po letech se dá říci, že absolventi našeho technického lycea jsou velmi dobře připraveni na studium vysokých škol (a to nejenom technických), a současně mají velmi kvalitní znalosti a dovednosti v oblasti ICT. Všechny školou organizované akademie a projekty (rozšiřující vzdělání) jsou přístupné i pro studenty technického lycea. Stejně jako v oboru vzdělání informační technologie, tak i v technickém lyceu se lze při studiu zaměřit ve volitelných předmětech (ve třetím a čtvrtém ročníku) na oblasti podle zájmu.

Z důvodu otevření gymnaziální třídy k 1. září 2021, bude obor Technické lyceum na naší škole ukončen po odmaturování současných studentů tohoto oboru.