Přijímací řízení

Přijímací řízení je organizováno podle platné legislativy, studenti jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů. Přijímací zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací zkoušky se konají ve dnech 3. a 4. května.

Přijímací zkoušky se bude moci zúčastnit pouze uchazeč, který:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky ze své ZŠ nebo od poskytovatele zdravotních služeb nebo doloží potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní nebo doloží certifikát o očkování (musí uplynout 14 dní po druhé dávce).

Doklady je třeba přinést v originálu (škola je vybírat nebude, pouze kontrolovat).

Po celou dobu pobytu v areálu školy (i při zkoušce samotné) musí mít uchazeči respirátor nebo chirurgickou roušku. Sundat si ochranu nosu a úst je možné jen na nezbytnou dobu při jídle nebo pití.

Uchazeč si přinese

  • povolené pomůcky pro přijímací zkoušku: černá nebo modrá propisovací tužka, obyčejná tužka, pravítko a kružítko
  • doklad o testu na COVID-19 (antigen případě PCR)
  • pozvánku k přijímací zkoušce pro kontrolu registračního čísla

  • uchazeči na všechny obory vzdělávání budou konat jednotné přijímací zkoušky organizované CERMAT
  • uchazeči na obor vzdělávání Informační technologie budou konat školní přijímací zkoušky, což zahrnuje test z oblasti informačních technologií
  • uchazeči o obor vzdělávání Gymnázium budou konat školní přijímací zkoušky, které budou realizovány formou bodovaných pohovorů, s předložením portfolia daného uchazeče
  • uchazeči o obor vzdělávání Kybernetická bezpečnost budou konat školní přijímací zkoušky, které se budou skládat z testu z oblasti informačních technologií, testu z oblasti kybernetické bezpečnosti a z také z bodovaného pohovoru, s předložením portfolia daného uchazeče

Vzhledem k situaci s Covid 19, nelze zahrnout do přijímacího řízení známky ze základní školy. Zároveň máme velký zájem, aby přijímací řízení co nejspravedlivěji posoudilo znalosti a dovednosti uchazečů, jejich studijní předpoklady a také zohlednilo jejich vykonané aktivity, jedno z jaké oblasti lidské činnosti.  

Rádi bychom udělali pohovory i s uchazeči o obor vzdělávání Informační technologie, ale vzhledem k jejich předpokládanému počtu to není v technických a personálních možnostech naší školy.

V případě dotazů ohledně přijímacího řízení se prosím obraťte na zástupce ředitele školy Zbyška Nechanického.

Statistika

Pro školní rok 2022/2023 bude přijato 30 studentů pro obor Kybernetická bezpečnost a pro obor Gymnázium, 90 studentů pro obor Informační technologie.

Obor Přihlášek Přijato
Informační technologie90
Kybernetická bezpečnost30
Gymnázium30

Pro školní rok 2021/2022 byla třída Technického lycea nahrazena třídou Gymnázia, kam bylo přijato 30 studentů.

Obor Přihlášek Přijato
Informační technologie33090
Kybernetická bezpečnost5930
Gymnázium3230

V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 obdržela Smíchovská SPŠ 612 přihlášek, což bylo nejvíce ze všech škol, které nabízely čtyřleté maturitní obory, včetně těch nejprestižnějších gymnázií.

Obor Přihlášek Přijato
Informační technologie34890
Kybernetická bezpečnost12430
Technické lyceum14030

V přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 obdržela Smíchovská SPŠ 564 přihlášek.

Obor Přihlášek Přijato
Informační technologie40690
Kybernetická bezpečnost7930
Technické lyceum7830