Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 obdržela Smíchovská SPŠ 612 přihlášek, což bylo nejvíce ze všech škol, které nabízely čtyřleté maturitní obory, včetně těch nejprestižnějších gymnázií.

OborPřihlášekPřijato
Informační technologie34890
Kybernetická bezpečnost12430
Technické lyceum14030

Pro školní rok 2021/2022 byla třída Technického lycea nahrazena třídou Gymnázia, kam bude přijímáno 30 studentů.

OborPřihlášekPřijato
Informační technologie33090
Kybernetická bezpečnost5930
Gymnázium3230

Přijímací řízení je organizováno podle platné legislativy, studenti jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů. Přijímací zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Přijímací zkoušky se konají ve dnech 3. a 4. května.

Přijímací zkoušky se bude moci zúčastnit pouze uchazeč, který:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky ze své ZŠ nebo od poskytovatele zdravotních služeb nebo doloží potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní nebo doloží certifikát o očkování (musí uplynout 14 dní po druhé dávce).

Doklady je třeba přinést v originálu (škola je vybírat nebude, pouze kontrolovat).

Po celou dobu pobytu v areálu školy (i při zkoušce samotné) musí mít uchazeči respirátor nebo chirurgickou roušku. Sundat si ochranu nosu a úst je možné jen na nezbytnou dobu při jídle nebo pití.

Uchazeč si přinese

  • povolené pomůcky pro přijímací zkoušku: černá nebo modrá propisovací tužka, obyčejná tužka, pravítko a kružítko
  • doklad o testu na COVID-19 (antigen případě PCR)
  • pozvánku k přijímací zkoušce pro kontrolu registračního čísla

  • uchazeči na všechny obory vzdělávání budou konat jednotné přijímací zkoušky organizované CERMAT
  • uchazeči na obor vzdělávání Informační technologie budou konat školní přijímací zkoušky, což zahrnuje test z oblasti informačních technologií
  • uchazeči o obor vzdělávání Gymnázium budou konat školní přijímací zkoušky, které budou realizovány formou bodovaných pohovorů, s předložením portfolia daného uchazeče
  • uchazeči o obor vzdělávání Kybernetická bezpečnost budou konat školní přijímací zkoušky, které se budou skládat z testu z oblasti informačních technologií, testu z oblasti kybernetické bezpečnosti a z také z bodovaného pohovoru, s předložením portfolia daného uchazeče

Vzhledem k situaci s Covid 19, nelze zahrnout do přijímacího řízení známky ze základní školy. Zároveň máme velký zájem, aby přijímací řízení co nejspravedlivěji posoudilo znalosti a dovednosti uchazečů, jejich studijní předpoklady a také zohlednilo jejich vykonané aktivity, jedno z jaké oblasti lidské činnosti.  

Rádi bychom udělali pohovory i s uchazeči o obor vzdělávání Informační technologie, ale vzhledem k jejich předpokládanému počtu to není v technických a personálních možnostech naší školy.

V případě dotazů ohledně přijímacího řízení se prosím obraťte na zástupce ředitele školy Zbyška Nechanického.