Přijímací řízení

Osobní podání přihlášky je možné v budově školy:

PONDĚLÍ (22. února): (13,00-17,00h)
STŘEDA (24. února): (13,00-17,00h)
SOBOTA (27. února): (11,00-15,00h)

PONDĚLÍ (1. března): (13,00-17,00h)

V přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 obdržela Smíchovská SPŠ 612 přihlášek, což bylo nejvíce ze všech škol, které nabízely čtyřleté maturitní obory, včetně těch nejprestižnějších gymnázií.

OborPřihlášekPřijato
Informační technologie34890
Kybernetická bezpečnost12430
Technické lyceum14030

Pro školní rok 2021/2022 bude třída Technického lycea nahrazena třídou Gymnázia, kam bude přijímáno 30 studentů.

Přijímací řízení je organizováno podle platné legislativy, studenti jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů. Přijímací zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT..

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

  • uchazeči na všechny obory vzdělávání budou konat jednotné přijímací zkoušky organizované CERMAT
  • uchazeči na obor vzdělávání Informační technologie budou konat školní přijímací zkoušky, což zahrnuje test z oblasti informačních technologií
  • uchazeči o obor vzdělávání Gymnázium budou konat školní přijímací zkoušky, které budou realizovány formou bodovaných pohovorů, s předložením portfolia daného uchazeče
  • uchazeči o obor vzdělávání Kybernetická bezpečnost budou konat školní přijímací zkoušky, které se budou skládat z testu z oblasti informačních technologií, testu z oblasti kybernetické bezpečnosti a z také z bodovaného pohovoru, s předložením portfolia daného uchazeče

Vzhledem k situaci s Covid 19, nelze zahrnout do přijímacího řízení známky ze základní školy. Zároveň máme velký zájem, aby přijímací řízení co nejspravedlivěji posoudilo znalosti a dovednosti uchazečů, jejich studijní předpoklady a také zohlednilo jejich vykonané aktivity, jedno z jaké oblasti lidské činnosti.  

Rádi bychom udělali pohovory i s uchazeči o obor vzdělávání Informační technologie, ale vzhledem k jejich předpokládanému počtu to není v technických a personálních možnostech naší školy.

V případě dotazů ohledně přijímacího řízení se prosím obraťte na zástupce ředitele školy Zbyška Nechanického.