Přijímací řízení

V přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020 obdržela Smíchovská SPŠ 564 přihlášek,
což bylo nejvíce ze všech škol, které nabízely čtyřleté maturitní obory, včetně těch nejprestižnějších gymnázií.

Tento trend byl letos potvrzený, přihlášek přišlo ještě víc, celkem 612.

Přijímací řízení je organizováno podle platné legislativy, žáci jsou přijímáni podle celkového počtu dosažených bodů. Do prvního kola (žák má možnost dát 2 přihlášky) může žák podat přihlášku do libovolného počtu ze tří studijních oborů. Přijímací zkoušky se konají v termínech stanovených MŠMT. Organizace, forma, obsah přijímacího řízení a kritéria jsou zveřejněny v zákonných termínech na stránkách školy www.ssps.cz. Každý uchazeč musí podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium, přičemž zdravotní způsobilost ke studiu potvrdí lékař na přihlášce ke studiu ve střední škole. Do oboru vzdělání gymnázium bude přijato 30 uchazečů. Škola pořádá pro uchazeče bezplatné přípravné kurzy. Jsou určeny uchazečům, kteří podají alespoň jednu přihlášku do SSPŠ.