Termíny příjímacího řízení

20. května 2021 dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze od 10:00 h do 12:00 h seznámit v kanceláři 217 s podklady pro vydání písemného rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu. V podkladech není rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.

21. května 2021 ve veřejně přístupných prostorách školy (vestibul) a na www.ssps.cz bude pod registračními čísly uchazečů zveřejněno pořadí uchazečů doplněné informací o přijetí/nepřijetí do daného oboru.

Od 24. května 2021 rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout ve škole v úředních hodinách (8:00 – 16:00 h) v kanceláři v budově školy (rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá) a současně odevzdat zápisový lístek (zápisový lístek je nutné odevzdat ve škole nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění na www.ssps.cz, tj. do 4. června 2021); Neodevzdáním zápisového lístku do tohoto termínu se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka Smíchovské SPŠ a gymnázia.

31. května 2021 škola rozešle rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu na adresu zákonného zástupce uvedeného v přihlášce ke studiu. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí není možné podat před vydáním tohoto rozhodnutí.

2. června 2021 náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušku v řádném termínu a uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na prvním místě.

3. června 2021 náhradní termín konání jednotných přijímacích zkoušek a školních přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří se z řádného termínu písemně omluvili ze zdravotních důvodů (doloženo lékařskou zprávou do 3 dnů od konání zkoušky), nekonali jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušku v řádném termínu a uvedli naši školu na přihlášce ke studiu na druhém místě.