Coworkingové centrum

V květnu 2019 odmaturoval na Smíchovské SPŠ a gymnáziu Petr Štěpánek, který již v patnácti letech sestrojil robotickou ruku, v šestnácti byl Studentem roku v ČR či založil vlastní Start-up a ve třetím ročníku střední školy tři měsíce strávil v Číně v rámci vyjednávání s dodavateli. V současnosti studuje na Fakultě biomechaniky ČVUT.

V polovině června 2019 byl Petr Štěpánek jmenován do pozice vedoucího dílen a hned započal s vytvářením projektu pro jejich přeměnu v moderní pracoviště pro 21. století. Jeho součástí bude i Coworkingové centrum a Inkubátor Start-upů, také moderní místnost pro pořádání eventů a konferencí s možností živého přenosu. Výstavba centra má být dokončena na jaře roku 2021.

Cílem projektu je vytvořit prostor pro síťování aktivních a kreativních studentů pražských středních a vysokých škol, ale i dalších mladých lidí, kteří mají chuť něco dokázat, mají chuť tvořit. Proto budou součástí Coworkingového centra i moderně vybavené dílny, kde si budou moci řešitelé projektů své návrhy fyzicky vytvořit.

Možnost zapojení studentů: studenti se mohou zapojit do správy a udržování centra, ale také v něm vytvářet své vlastní projekty, síťovat se s kolegy apod.