Spolupráce s ČEPS - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Spolupráce s ČEPS

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium získala pro rok 2023 od společnosti ČEPS a.s. prostředky na uskutečnění tohoto projektu:

Modernizace PC vybavení kybernetického polygonu pro výuku Kybernetické bezpečnosti

Výše podpory:
732 024,- Kč

Z prostředků bude pořízeno nové IT vybavení kybernetického polygonu (18 počítačů s 12jádrovým procesorem a SSD diskem, LED monitory a bezdrátové klávesnice a myši).


Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium získala pro rok 2022 od společnosti ČEPS a.s. prostředky na uskutečnění dvou projektů:

Prospěchová stipendia studentů oborů Informační technologie a Kybernetické bezpečnosti

Výše podpory:
225 000,- Kč

Zvláštním stipendiem podpoříme 5 studentů z každého ročníku, mimo 1. ročník. Podpořeni budou studenti denního studia oborů Informační technologie a Kybernetické bezpečnosti.

Studenti získají unikátní možnost pracovat sami na sobě nad rámec běžných studijních povinností. Výborní studenti tak mohou díky stipendiu budovat své znalosti v oblasti techniky.

Projekt cílí na studenty školy. Výstupem z projektu bude zlepšení jejich znalostí a kompetencí, větší rozhled v oblasti
studia techniky.

Výběr studentů proběhne ředitelem školy po konzultaci s vybranými pedagogy. Zohledněno bude:

  1. Prospěch studenta
  2. Aktivita studenta nad rámec svých běžných povinností (projekty, organizace akcí, spolupořádání DOD, kempů a letních škol)
  3. Umístění v anketě student roku 2020/2021

Prostředky pro rok 2022 budou rozděleny takto:

TřídaPodpořených studentů v jedné tříděVýše stipendia pro jednoho studenta
2.A, B, C11.500,- Kč měsíčně od ledna do prosince 2022 mimo prázdniny
2.K2 1.500,- Kč měsíčně od ledna do prosince 2022 mimo prázdniny
3.A, B, C1 1.500,- Kč měsíčně od ledna do prosince 2022 mimo prázdniny
3.K2 1.500,- Kč měsíčně od ledna do prosince 2022 mimo prázdniny
4.A, B, C1 1.500,- Kč měsíčně od ledna do prosince 2022 mimo prázdniny
4.K2 1.500,- Kč měsíčně od ledna do prosince 2022 mimo prázdniny

Pořízení serveru pro obor Kybernetická bezpečnost k simulaci obrany při útoku na kritickou infrastrukturu

Výše podpory:
780 986,- Kč

Z projektu pořídíme nejnovější server, který studenti oboru Kybernetická bezpečnost a dalších využijí k simulaci
obrany při útoku do kritické infrastruktury.

Studenti budou schopni lépe a rychleji bránit kritickou infrastrukturu. Stejně tak server využijí v pořádání soutěží a
poměřování sil se studenty z jiných škol, ať už z tuzemska či zahraničí.

Projekt prohloubí znalosti studentům 1.-4. ročníku oboru Kybernetická bezpečnost. Projekt může prohloubit znalost
i studentům jiných oborů v případě otevření volitelného předmětu pro obor Informační technologie či Gymnázium.

Nejmodernější server poskytne studentům možnost simulovat obranu útoků na kritickou infrastrukturu v reálném čase.
Nákladnost projektu je poplatná požadavkům na moderní vybavení pro studenty, které je jako jediné schopné opravdu simulovat útoky na kritickou infrastrukturu v současné době. Studenti server budou využívat formou úloh v hodinách anebo v rámci soutěží.


O společnosti ČESP a.s.:

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle energetického zákona. 

Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění elektrické energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 867 km a 220 kV o délce 1 824 km.

V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS, a.s., přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby).

ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. (zdroj: cesp.cz)