Peer program - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Peer program

Peer program nabízí programy prevence rizikového chování na internetu pro mateřské i základní školy. Kromě přednášek nově realizuje i interaktivní programy (přednášky doplněné o aktivity podporující vztahy a spolupráci v třídním kolektivu). Peer lektoři navštěvují školy nejen v Praze, ale také ty ve Středočeském, Královehradeckém, Plzeňském a Jihomoravském kraji.

Od počátku činnosti spolku bylo realizováno 299 přednášek na 51 základních školách. Během programů bylo osloveno 5 685 žáků. (statistika k 30. 6. 2020)

Programy všeobecné primární prevence lektorují proškolení studenti středních škol, tedy kybervrstevníci žáků základních škol. Díky tomu, že v kybersvětě zažívají podobné situace, se žáci s lektory lépe ztotožní a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi.

Cílem organizace je pomoci dětem a dospívajícím vyhnout se nebezpečím internetu, jako je kyberšikana, sexuální obtěžování, vyhrožování a podvody. Díky proškoleným lektorům-vrstevníkům efektivně napomáháme k osvojení preventivních návyků a snižování rizikového chování. V horizontu 5 let chceme pomoci více než dvaceti tisícům žákům a mít významný a trvalý dopad na odvětví školní prevence.

Více na https://www.peer-program.cz.

„Peer lektoři se během programů nenechají zaskočit žádným dotazem. Tématům, které přednášejí, dobře rozumí a dokáží je velmi poutavou formou předat. Žáci jsou vtaženi do programu řadou různých aktivit a bez problému udrží pozornost i dvě vyučovací hodiny v kuse. Informace, které se žáci naučí, by měl znát každý uživatel internetu. Spolupracujeme s Peer programem již druhým rokem a rozhodně budeme ve spolupráci pokračovat i nadále. Rizika internetu se stále stupňují a je skvělé, že tyto programy reflektují aktuální stav nebezpečí a informují o postupech, jak se jim úspěšně bránit.“ 

 Ing. Jana Trojanová Ph.D., ICT metodička

Střední a základní škola da Vinci, Dolní Břežany