Šablony - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Šablony

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium v roce 2022 požádala o podporu z finančních prostředků Evropské unie na projekt „Šablony“.

Výše podpory:
2 928 336,- Kč

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Podpora směřuje na škole dvěma směry.

  1. Inovativní vzdělávání: Aktivita podporuje pedagogy při inovativní výuce za použitím moderních didaktických postupů.
  2. Kariérový poradce: Aktivita zřizuje pozici kariérového poradce, který pomáhá studentům správně směřovat jejich budoucí kariéru