Mediální dům Preslova - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Mediální dům Preslova

www.presloviny.cz

Od jara 2019 Mediální dům Preslova spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na propagaci vytváření vize českého školství s názvem Strategie 2030+. V rámci toho byly natočeny reportáže z některých akcí, rozhovory s osobnostmi. V listopadu 2019 zajistil Mediální dům Preslova „na klíč“ konferenci ke Strategii 2030+, která se konala v prostorách Nové radnice v Praze. Pořídil záznam z celého průběhu konference, reportáž z akce a rozhovory s hlavními aktéry, na čele s ministrem školství. Došlo zároveň k dohodě, že Mediální dům Preslova bude i do budoucna partnerem MŠMT při propagaci Strategie 2030+.

Tento projekt je otevřený, mohou se do něho zapojit nejen všichni zaměstnanci, absolventi a studenti Smíchovské SPŠ, ale také další pražské i mimopražské střední školy či jednotlivci. Probíhají jednání s různými organizacemi o spolupráci. Záměrem je vytvořit Mediální dům, ve kterém budou zprávy tvořit výhradně středoškolští studenti, který se bude přednostně zabývat českým školstvím, ale také využitím i možným zneužitím moderních technologií, celospolečenskými tématy.

Záměrem je také v novém Mediálním studiu organizovat pravidelné debaty o českém školství, a zvát k nim nejen osobnosti z této oblasti, akademiky, politiky, ale rovněž učitele a studenty. Umožnit jim sdělit svoje názory veřejnosti, vést polemiku mezi sebou, ale i s dalšími aktéry ve vzdělávání.