Umělá inteligence - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Umělá inteligence

V prosinci 2020 se Smíchovská SPŠ a gymnázium stala členem Academy AI, kdy náklady na členství hradí zřizovatel. Ten také Smíchovskou SPŠ a gymnázium vyzval, aby se stala pilotní školou pro zavádění výuky AI na pražské střední školy. Koordinátorem této spolupráce se stal absolvent a učitel Smíchovské SPŠ a gymnázia Filip Zíka.

Cílem Smíchovské SPŠ a gymnázia není jen teoreticky vyučovat AI, ale chce se aktivně zapojit do jejího vývoje. Proto ředitel Radko Sáblík inicioval vznik Studentského týmu pro rozvoj AI při Smíchovské SPŠ a gymnáziu, který již má nyní deset členů, studenti jsou od prvního do čtvrtého ročníku. Je zájem zapojit studenty jak do příprav nového modulu výuky, tak do praktických projektů s tím spojených. K tomu je slíbena jak podpora Academy AI, tak i zřizovatele.

Možné zapojení studentů: studenti se mohou podílet na přípravě nového výukového modulu i na konkrétních projektech, které vzniknou i na základě jejich nápadů a návrhů.