Pilotní projekt plnospektrálního LED osvětlení - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Pilotní projekt plnospektrálního LED osvětlení

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium obdržela nabídku od ČVUT UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov), na rekonstrukci osvětlení v několika učebnách v naší škole. Jedná se o tzv. plnospektrální LED osvětlení, které prokazatelně podporuje kognitivní funkce studentů, jejich soustředění, paměť a dlouhodobě má pozitivní vliv na jejich zdraví. Komplexní řešení výměny stávajícího osvětlení za plnospektrální LED osvětlení zahrnuje požadavky na zlepšení zrakových, funkčních, biologických i provozních podmínek a úsporu energie do jednoho systému, který umožňuje vytvořit prototyp unikátní osvětlovací soustavy, optimalizované pro výukové a pedagogické prostory. Výměna osvětlení se v první fázi týká našich největších kmenových učeben č. 107, 108, 111, 113, 201, 207, 213.

Rada hl. m. Prahy svým usnesením ze dne 14. 6. 2021 schválila financování tohoto projektu.

Výše podpory:
3 000 000,- Kč