Maturitní a studentské projekty - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Maturitní a studentské projekty

Již v roce 1990 se v rámci evropského projektu Phare do výuky na Smíchovské SPŠ zavádí celoroční práce studentů. Po nástupu do funkce současného ředitele školy Radka Sáblíka 1. listopadu 2002 je změněn systém Žákovských projektů a pod názvem Maturitní projekt si mohou studenti sami volit témata celoročních prací. Je zaveden institut garanta a konzultanta, a to o několik let dříve, než Školský zákon umožní tento způsob maturity a zavede pojem vedoucí práce a oponent. Od roku 2014 je navíc celoroční práce každého studenta implementována i do třetího ročníku pod názvem Studentský projekt. 

Zavedení odborných konzultantů umožňuje zpracovávat témata ze všech myslitelných oblastí a oborů, včetně těch humanitních. Mnozí studenti zpracovávají doplňující výukové materiály pro konkrétní předměty, mohou však také třeba školit učitele ve využívání informačních technologií ve výuce, realizovat workshopy pro žáky základních škol, být asistenty ředitele či pedagoga, pracovat pro PR oddělení. Klíčové je, že vždy řeší konkrétní problém, učí se novým dovednostem, které se jim budou v praktickém životě velmi hodit. 

Systém Studentských a Maturitních projektů je propracovaný, na Virtuální škole mají studenti svůj hodnotící list, na kterém v komentačních bodech probíhá komunikace mezi nimi a jejich odborným konzultantem. V rámci rozvrhu jsou zavedeny předměty Studentský a Maturitní projekt v dělených třídách, ve kterých mohou studenti pracovat na svých úkolech, ale ve kterých především prezentují své dílčí výstupy před garantem. Ten jim pak přiděluje body na návrh konzultanta. Díky celoročnímu sledování práce každého studenta konzultanty a garanty, ti mohou velmi dobře zjistit, jaký je podíl konkrétního studenta na konečném výstupu v týmu, který dané téma zpracovává, a podle toho každého studenta spravedlivě ohodnotit. 

Studenti druhých a třetích ročníků si mohou sami volit témata svých Studentských a Maturitních projektů, vytvářet si pro jejich řešení pracovní skupiny, neboť se celoroční práce koná výhradně v týmu. Témata schvaluje ředitel školy v období únor až květen předchozího školního roku, a neschválí projekt, který nemá následné využití. Pro daného studenta, pro školu, pro sociálního partnera. Studenti si také mohou vybírat z témat, které jim nabízejí zaměstnanci školy, mohou se zapojit do velkých školních projektů jako je například vývojářské Studium 301 nebo Mediální dům Preslova, ale také Interaktivní vědecké centrum. Kdo si téma nevybere, tomu ho v červnu přidělí ředitel školy, což je však vždy menšina, řádově do dvaceti procent studentů.

Studentské a Maturitní projekty podporují dovednosti, které se v klasické výuce tolik neprocvičují. Jde především o práci v týmu, v ideálním případě dovednost tým vést. Také dovednost analyzovat daný problém, hledat vhodné varianty řešení a zvolenou variantu poté realizovat. Studenti musí v hodinách Studentských a Maturitních projektů prezentovat své dílčí výstupy, čímž si procvičují prezentační dovednosti, ale také schopnost odborné argumentace, neboť často musí odpovídat na otázky garanta či svých spolužáků.