Mezinárodní projekty - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Mezinárodní projekty

Na těchto stránkách se můžete dozvědět více o tom, v jakých mezinárodních projektech je Smíchovská SPŠ a gymnázium zapojena. Jedná se především o projekty, které jsou pořádány za finanční podpory Evropské unie (jmenovitě program Erasmus+). Kromě toho naše škola aktivně podporuje veškeré aktivity studentů v tomto poli (například programy DiscoverEU a Evropský sbor solidarity).

Aktuálně jsou koordinátory těchto projektů Martin Kolesnikov (martin.kolesnikov@ssps.cz) a Julie Šejnohová (julie.sejnohova@ssps.cz). Dotazy tak můžete směřovat na ně.

Jak se můžu zapojit?

Erasmus+ 🇪🇺

Aktuální projekty

Microcontrollers

Projekt, ve kterém Smíchovská SPŠ a gymnázium participuje od podzimu roku 2023 se zaměřuje na tvorbu jednoduchých tištěných spojů. Partnerské školy pocházejí z Turecka, Rumunska, Portugalska a Německa.

Studenti se mohou stát součástí realizátorského týmu, který pracuje na projektovém Instagramu, samotných tištěných spojích a na naučných videích spojených s jejich tvorbou.

Výběrové řízení pro mobilitu do německého Dorstenu proběhlo v prosinci a lednu 2023.

e-VET

Digitální technologie jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů růstu národních ekonomik. Umožňují ekonomikám vytvářet více pracovních míst, zlepšovat životy lidí a budovat lepší a ekologičtější společnost. Digitální technologie pomáhají zcela přetvořit hodnotové řetězce, zpřesňují informace o trhu, zkracují dobu potřebnou k uvedení výrobků na trh a zvyšují spokojenost zákazníků. Kromě toho mohou nyní malé a střední podniky s pomocí technologií od prvního dne působit globálně a okamžitě oslovit zahraniční trhy.

Projekt je zaměřen na přizpůsobení odborného vzdělávání a přípravu jeho absolventů pro trh práce.

Nedávno ukončené projekty

Selfmade instruments startup

V roce 2020 získal dotaci společný projekt středních škol z Francie, Německa, Španělska a Česka, kdy Českou republiku v projektu zastupuje Smíchovská SPŠ a gymnázium. Se stejnými partnery již v minulosti vytvářela Smíchovská SPŠ a gymnázium jiný mezinárodní projekt, a to stavbu „domu budoucnosti“.

Tentokráte jde o vytvoření mezinárodního e-shopu. Projekt s oficiálním názvem „Selfmade instrument startup“ probíhal do konce srpna roku 2023 a zapojení studenti měli možnost zúčastnit se zahraničních výjezdů do všech partnerských zemí.

DigiS

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a dalšími partnery ze zahraničí se v rámci projektu připravovaly celoevropské středoškolské výukové moduly pro výuku dronů a virtuální reality.

Smíchovská SPŠ a gymnázium je za Českou republiku nejen pilotní školou, ale díky již zavedené výuce v těchto oblastech se podílela na vývoji obsahu zmíněných výukových modulů.

Evropské programy pro mládež 🇪🇺

Evropský sbor solidarity

Program Evropské unie podporující lokální a mezinárodní dobrovolnictví. Mladí lidé ve věku 18 až 30 let můžou využít financování ESS k výpomoci na různých projektech, jak mezinárodních, tak lokálních. Mobility jsou často plně hrazené a dobrovolníci získají i kapesné.

 • Kdo: Kdokoliv ve věku 18 až 30 let
 • Cena: Zpravidla plně hrazené náklady na ubytování, dopravu, jídlo a případně i jazykovou pomoc.
 • Data přihlášek: Dle projektu
 • Délka: U projektů od 2 do 12 měsíců, samotné mobility můžou být kratší
 • Časové nasazení: Od 30 do 38 hodin týdně

Dotazy prosím směřujte na emailovou adresu martin.kolesnikov@ssps.cz

Odkazy:

https://youth.europa.eu/solidarity_cs

https://youth.europa.eu/solidarity/young-people/volunteering_cs

https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/

DiscoverEU

Jde o iniciativu Evropské unie, která se snaží zpřístupnit cestování mladým lidem. V rámci soutěžních kol, které se konají dvakrát ročně, se můžou osmnáctiletí Evropané pokusit vyhrát jízdenku Interrail a další slevy pro cestování po EU.

Soutěžní kola probíhají vždy dva týdny na jaře a dva týdny na podzim. Podmínkou je dosažení věku maximálně a alespoň 18 let v době využívání jízdenky Interrail.

 • Kdo: Kdokoliv ve věku 18 let
 • Cena: Hrazená jízdenka Interrail a určité slevy pro cestování po EU, většina nákladů jde za cestovatelem
 • Data přihlášek: Jaro 2024 (bude upřesněno)
 • Délka: Individuální

Dotazy prosím směřujte na emailovou adresu martin.kolesnikov@ssps.cz

Odkazy:

https://youth.europa.eu/discovereu_cs

https://youth.europa.eu/discovereu/factsheets_en

https://www.interrail.eu/en

Programy v USA 🇺🇸

Spojené státy nabízejí studentům stipendia na různé studijní/naučné programy, které probíhají na území Ameriky.

Na této stránce lze najít oficiální plně hrazené programy a stručné informace k nim. Dotazy můžete směřovat na emailovou adresu martin.kolesnikov@ssps.cz nebo na velvyslanectví Spojených států v České republice.

Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship

Délka: 4 týdny
Kdo: Studenti od 16 do 18 let
Téma: Společné aktivity v oblasti transatlantických vztahů, leadershipu, kritického myšlení, diplomacie, činnosti v komunitě a médií
Přihlášky: Březen

Woman2Woman

Kdo: Dívky ve věku 15 až 19 let
Délka: 10 dní
Téma: Zaměřených na vývoj leadershipu a znalostí o rovných příležitostí, ženských práv a podobný věci
Přihlášky: Duben
Kde: Univerzita umění a designu v Bostonu v Massachusetts

FLEX (Future Leaders Exchange Program)

Téma: Plný školní rok v USA
Kdo: Prváci a druháci

Přihlášky? Relevantní až pro školní rok 2025-2026, vždy rok dopředu

U programu FLEX je třeba podotknout nutnost uznání školního roku na střední škole v USA příslušnou organizací v České republice. V případě neuznání hrozí žákovi opakování školního roku v ČR.

Výměnné pobyty

Bude doplněno v průběhu jara 2024. Aktuálně se chystá spolupráce se školou FOSBOS v bavorském městě Landshut.

S jakými školami spolupracujeme?

Předchozí projekty
 1. DigiS
 2. SELFMADE INSTRUMENTS STARTUP
 3. SPACE CAMP
 4. INNOVATIVE APPROACHES IN THE 21ST CENTURY
 5. DIGITAL MEDIA LITERACY FOR YOUTH EMPLOYMENT AND SOCIAL REALISATION
 6. PROMOTING E-VET INCLUSION IN DIGITAL ECONOMY – prodloužen, končí v dubnu 2024
 7. WirelessUP!
 8. Just Calm Down and Enjoy Life!
Seznam partnerských škol

Bude v nejbližší době doplněno.