Mezinárodní projekty - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Mezinárodní projekty

VYTVÁŘENÍ VÝUKOVÝCH MODULŮ PRO ZEMĚ EU PRO VÝUKU DRONŮ A VIRTUÁLNÍ REALITY

V roce 2020 získala Hospodářská komora ČR prostředky na realizaci projektu, kde ve spolupráci s Hospodářskými komorami dalších evropských zemí a dalšími partnery z Česka a zahraničí, budou po dobu tří let připravovány a pilotovány výukové moduly pro střední školy zemí Evropské unie pro výuku dronů a virtuální reality.

Smíchovská SPŠ a gymnázium je za Českou republiku nejen pilotní školou, ale díky již zavedené výuce v těchto oblastech se má aktivně podílet i na vývoji obsahu zmíněných výukových modulů.

Koordinátory tohoto projektu za Smíchovskou SPŠ a gymnázium jsou její absolventi Jakub Jarolímek a Filip Zíka.

The project aims to enhance the CVET representation in the context of VET in the participating countries and improve the link between IVET and CVET by means of implementing individual VET training pathways methodologies by creating a new VET qualifications of Drone programmer and operator and Virtual reality (VR) applications programmer(developer).

Více o projektu Building up a Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies kliknutím zde.

PROJEKT SPACE CAMP

Před několika roky se Smíchovská SPŠ a gymnázium stala koordinátorem za Českou republiku pro projekt účasti žáků českých základních škol na Space Campu v tureckém Izmiru. Uskutečnily se již dva výjezdy, třetí byl kvůli epidemii Covid-19 v létě 2020 zrušen.

Na Smíchovské SPŠ probíhá jak výběr žáků, kteří projeví zájem o tento vesmírný program, tak jsou zde pro ně průběžně během roku nachystány různé aktivity.

Koordinátorem projektu je za Smíchovskou SPŠ a gymnázium její učitel Martin Koňařík.

Možnost zapojení studentů: studenti se mohou zapojit do příprav výjezdu, do doprovodných programů, stát se lektory apod.

INNOVATIVE APPROACHES IN THE 21ST CENTURY

Projekt, do kterého jsou kromě Smíchovské SPŠ a gymnázia  zapojeny školy z Polska, Řecka, Turecka, Velké Británie a Itálie. Jedná se o vytvoření inovačních výukových materiálů pro 21. století, a to v rámci modelu převrácené třídy a nástroje Web2.0.

Do tvorby jsou v rámci spolupráce zapojeni jak učitelé, tak studenti. V průběhu projektu se uskuteční tři výměnné pobyty studentů a tři vzdělávací setkání pro učitele. Projekt odstartoval v lednu 2021 a jeho konec je naplánován na srpen 2023. Jeho koordinátorem na Smíchovské SPŠ a gymnáziu je její učitelka Věra Krajčová.

Možnost zapojení studentů: studenti budou součástí týmu, který bude vytvářet interaktivní výukové materiály.

DIGITAL MEDIA LITERACY FOR YOUTH EMPLOYMENT AND SOCIAL REALISATION

Cílem projektu „Digitální mediální gramotnost pro zaměstnávání mladých lidí a sociální realizaci“ (YDML) je poskytnout smysluplnou podporu pracovníkům s mládeží, kteří se zabývají rozvojem dovedností a kompetencí mladých lidí v oblasti digitální mediální gramotnosti (DML).

Smíchovská SPŠ a gymnázium ve spolupráci se školami a vzdělávacími agenturami z Itálie, Slovinska, Bulharska a Jihoafrické republiky vytváří inovativní materiály – scénáře – pro práci se studenty. Funkčnost těchto scénářů bude vyzkoušena ve výuce na Smíchovské SPŠ a gymnáziu v roce 2022.

Více o projektu Digital media literacy for youth employment and social realisation kliknutím zde.

Možnost zapojení studentů: studenti mohou být organizátoři programu pro zahraniční hosty, asistenti projektu.

INTERNATIONAL E-SHOP START-UP

V roce 2020 získal dotaci společný projekt středních škol z Francie, Německa, Španělska a Česka, kdy Českou republiku v projektu zastupuje Smíchovská SPŠ a gymnázium. Se stejnými partnery již v minulosti vytvářela Smíchovská SPŠ a gymnázium jiný mezinárodní projekt, a to stavbu „domu budoucnosti“.

Tentokráte jde o vytvoření mezinárodního e-shopu. Projekt s oficiálním názvem „Selfmade instrument startup“ bude probíhat do konce roku 2022 a zapojení studenti budou mít možnost zúčastnit se zahraničních výjezdů do všech zmíněných zemí. 

Projekt má díky Covid 19 zpoždění, neboť nebylo možné uspořádat prezenční schůzky. Přitom výjezdy a pracovní pobyt na školách partnerů je významnou složkou projektu, k poznávání se navzájem, k navazování nových vztahů. Koordinátorem projektu za Smíchovskou SPŠ a gymnázium je její absolvent Jakub Jarolímek.

Možnost zapojení studentů: studenti se mohou stát součástí realizátorského týmu

STEM SCHOOL LABEL

STEM School Label je ocenění kvality školy, kterou uděluje European Schoolnet v rámci evropského projektu Scientix. STEM School Label se zaměřuje na podporu škol při jejich snaze o zlepšování úrovně vzdělávacích aktivit STEM. Vede také školy k navázání spolupráce se subjekty mimo školu právě na STEM aktivitách. Více: https://www.stemschoollabel.eu/home

PROMOTING E-VET INCLUSION IN DIGITAL ECONOMY

Digitální technologie jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů růstu národních ekonomik. Umožňují ekonomikám vytvářet více pracovních míst, zlepšovat životy lidí a budovat lepší a ekologičtější společnost. Digitální technologie pomáhají zcela přetvořit hodnotové řetězce, zpřesňují informace o trhu, zvyšují efektivitu, zkracují dobu potřebnou k uvedení výrobků na trh a zvyšují spokojenost zákazníků. Kromě toho mohou nyní malé a střední podniky s pomocí technologií od prvního dne působit globálně a okamžitě oslovit zahraniční trhy a zdroje talentů. 

Cílem projektu je především vytvořit digitální podnikatelskou kulturu studentů informačních technologií tím, že zlepší image digitálních podnikatelů a propagace jejich role ve společnosti. Tímto způsobem je zaměřen na to, aby přizpůsobil odborné vzdělávání a přípravu potřebám trhu práce.

Informace o projektu Promoting „e-VET“ inclusion in Digital Economy naleznete kliknutím zde.

Možnost zapojení studentů: studenti se mohou zúčastnit mezinárodních mobilit a spolupracovat na výukových materiálech.