Mezinárodní projekty

VYTVÁŘENÍ VÝUKOVÝCH MODULŮ PRO ZEMĚ EU PRO VÝUKU DRONŮ A VIRTUÁLNÍ REALITY

V roce 2020 získala Hospodářská komora ČR prostředky na realizaci projektu, kde ve spolupráci s Hospodářskými komorami dalších evropských zemí a dalšími partnery z Česka a zahraničí, budou po dobu tří let připravovány a pilotovány výukové moduly pro střední školy zemí Evropské unie pro výuku dronů a virtuální reality.

Smíchovská SPŠ a gymnázium je za Českou republiku nejen pilotní školou, ale díky již zavedené výuce v těchto oblastech se má aktivně podílet i na vývoji obsahu zmíněných výukových modulů.

Koordinátorem tohoto projektu za Smíchovskou SPŠ a gymnázium je její absolvent a učitel Filip Zíka.

Možnost zapojení studentů: studenti se mohou zapojit do příprav obsahu i pilotního ověření výukových materiálů.

PROJEKT SPACE CAMP

Před několika roky se Smíchovská SPŠ a gymnázium stala koordinátorem za Českou republiku pro projekt účasti žáků českých základních škol na Space Campu v tureckém Izmiru. Uskutečnily se již dva výjezdy, třetí byl kvůli epidemii Covid-19 v létě 2020 zrušen.

Na Smíchovské SPŠ probíhá jak výběr žáků, kteří projeví zájem o tento vesmírný program, tak jsou zde pro ně průběžně během roku nachystány různé aktivity.

Koordinátorem projektu je za Smíchovskou SPŠ a gymnázium její učitel Martin Koňařík.

Možnost zapojení studentů: studenti se mohou zapojit do příprav výjezdu, do doprovodných programů, stát se lektory apod.

INNOVATIVE APPROACHES IN THE 21ST CENTURY

Projekt, do kterého jsou kromě Smíchovské SPŠ a gymnázia  zapojeny školy z Polska, Řecka, Turecka, Velké Británie a Itálie. Jedná se o vytvoření inovačních výukových materiálů pro 21. století, a to v rámci modelu převrácené třídy a nástroje Web2.0.

Do tvorby budou v rámci spolupráce zapojeni jak učitelé, tak studenti. V rámci projektu proběhnou tři výměnné pobyty studentů a tři vzdělávací aktivity pro učitele. Projekt odstartuje v lednu 2021. Jeho koordinátorem na Smíchovské SPŠ a gymnáziu je její učitelka Věra Krajčová.

Možnost zapojení studentů: studenti budou součástí týmu, který bude vytvářet interaktivní výukové materiály.

DIGITAL MEDIA LITERACY FOR YOUTH EMPLOYMENT AND SOCIAL REALISATION

Cílem projektu „Digitální mediální gramotnost pro zaměstnávání mladých lidí a sociální realizaci“ (YDML) je poskytnout smysluplnou podporu pracovníkům s mládeží, kteří se zabývají rozvojem dovedností a kompetencí mladých lidí v oblasti digitální mediální gramotnosti (DML).

Smíchovská SPŠ a gymnázium ve spolupráci se školami a vzdělávacími agenturami z Itálie, Slovinska, Bulharska a Jihoafrické republiky vytváří inovativní materiály – scénáře – pro práci se studenty. Funkčnost těchto scénářů bude vyzkoušena ve výuce na Smíchovské SPŠ a gymnáziu v roce 2021.

Možnost zapojení studentů: studenti mohou být organizátoři programu pro zahraniční hosty, asistenti projektu.

INTERNATIONAL E-SHOP START-UP

V roce 2020 získal dotaci společný projekt středních škol z Francie, Německa, Španělska a Česka, kdy Českou republiku v projektu zastupuje Smíchovská SPŠ a gymnázium. Se stejnými partnery již v minulosti vytvářela Smíchovská SPŠ a gymnázium jiný mezinárodní projekt, a to stavbu „domu budoucnosti“.

Tentokráte jde o vytvoření mezinárodního e-shopu. Projekt s oficiálním názvem „Selfmade instrument startup“ bude probíhat do konce roku 2022 a zapojení studenti budou mít možnost zúčastnit se zahraničních výjezdů do všech zmíněných zemí. 

Projekt má díky Covid 19 zpoždění, neboť nebylo možné uspořádat prezenční schůzky. Přitom výjezdy a pracovní pobyt na školách partnerů je významnou složkou projektu, k poznávání se navzájem, k navazování nových vztahů. Koordinátorem projektu za Smíchovskou SPŠ a gymnázium je její absolvent Jakub Jarolímek.

Možnost zapojení studentů: studenti se mohou stát součástí realizátorského týmu