Projekt "Auschwitz" - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Projekt „Auschwitz“

V rámci Studia 301 již byla vyhotovena virtuální prohlídka koncentračních táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau. Tento unikátní projekt neunikl pozornosti České televize a televize NOVA, byl zmíněn v hlavních celostátních večerních zprávách i v dalších pořadech. Smíchovská SPŠ je často zvána na různé festivaly, kde mají zájem o prezentaci tohoto projektu.

Stručná historie projektu

Ve školním roce 2014/2015 navrhl ředitel školy Radko Sáblík studentům jako téma jejich Maturitního projektu vytvoření technické dokumentace a schémat táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau. Ty chtěl využít pro svoji práci o těchto táborech. Tři studenti však přišli s nápadem tábory vymodelovat ve 3D programu. Pokus dopadl dobře a další rok se na nabídnuté téma Studentských a Maturitních projektů přihlásilo přes třicet studentů školy.

Na podzim roku 2015 se uskutečnila dvoudenní pracovní cesta do Muzea Auschwitz, konzultace s pracovníky muzea, návštěva běžně nedostupných a zakonzervovaných bloků 2 a 10 v táboře Auschwitz I. Během práce na projektu sami studenti přišli za ředitelem s tím, že pouhé zobrazení táborů nevypovídá plně o hrůzách, které se v nich odehrávaly a bylo by dobré zobrazit i typické výjevy. Následný pokus o jejich vytvoření prokázal, že je možné tento návrh realizovat a bylo rozhodnuto o pokračování projektu i tímto směrem.

Na podzim roku 2016 se uskutečnila další dvoudenní pracovní cesta do Muzea Auschwitz, další fotografování, měření, studování historie i detailů staveb. Na projektu posléze pracovalo přes čtyřicet studentů. Na konci školního roku 2016/2017 opět sami studenti navrhli využít pro zobrazení táborů virtuální realitu a po zkoušce tohoto nápadu byl ten shledán realizovatelným.

Ve školním roce 2017/2018 se na projektu podílelo patnáct studentů a sedm absolventů. Zajímavostí je, že pět z nich předtím na projektu pracovalo v rámci svých Studentských a Maturitních projektů a po maturitě se z nich stali konzultanti svých mladších kolegů.

Zároveň byl v rámci projektu, za použití prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu, vytvořen fyzický model tábora Auschwitz II. – Birkenau i za pomoci 3D tisku.

Smíchovská SPŠ spolupracuje s Centrem pro výzkum genocid v Terezíně, kde v Dělostřeleckých kasárnách má své detašované pracoviště. V jedné místnosti mohou návštěvníci vyzkoušet virtuální prohlídku obou táborů, ve druhé spatřit fyzické modely, vytvořené i za pomoci 3D tisku studenty Smíchovské SPŠ. Otevírání tohoto detašovaného pracoviště v březnu 2018 bylo přenášeno v přímém přenosu na ČT 24.

Stručná budoucnost projektu

Stále se uskutečňují drobnější úpravy virtuálního modelu, doplňování některých scén a prostředí. V současné době také probíhají jednání o využití tohoto projektu s Muzeem Auschwitz, poslední schůzka se uskutečnila v listopadu 2019, další byla při té příležitosti naplánována na březen 2020. Připravují se také další vzdělávací výstupy ve spolupráci s Centrem pro výzkum genocid v Terezíně.