Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium každoročně podává žádosti o podporu Magistrátu hlavního města Prahy v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Pro rok 2023 žádala škola prostředky na tyto projekty:

Šíření osvěty, zvyšování technických dovedností mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti

Umělá inteligence (AI) a robotika je začínající a perspektivní oblast vzdělávání 3.0 a průmyslu 4.0. Chtěli bychom navázat na inkubátor umělé inteligence na naší škole, jednu z prvních učeben AI v ČR a polygon kybernetické bezpečnosti. Pokračovat v pořádání již zavedených kempů, „HackDays“, „CodeDays“, „HardwareDays“, s mimořádně úspěšným ohlasem, které se u studentů těší veliké oblibě.

Účastníci budou po absolvování kempů schopni orientace v klíčových aspektech problematiky umělé inteligence, robotiky a vývoje software. Chápat podstatu bezpečné komunikace mezi zařízeními, větvení, rozhodovací procesy, a mnohé další. Jedná se o pomyslný vstupní bod nejenom pro studenty, kteří mají zájem o obory kybernetické bezpečnosti, IT a chtějí se jimi zabývat, ale i všechny další nadané talenty, jež je klíčové získávat a správně motivovat.

Požádaná výše podpory:
150 000,- Kč

Interaktivní výukové materiály pro kybernetickou bezpečnost

Základní pomůckou pro vedení kvalitní výuky jsou samotné výukové materiály. Oblast kybernetické bezpečnosti se obecně vyučuje velmi krátkou dobu a neexistují k tomuto oboru žádné oficiální materiály.

Pokud má být výuka kybernetické bezpečnosti kvalitní, je zapotřebí do vzdělávacího procesu zakomponovat i praktickou část. Pro maximální osvojení dovedností si studenti musí své teoreticky nabyté vědomosti ověřit v praktických cvičeních. Příprava cvičení délku přípravy ještě několikanásobně prodlužuje.

Pro zlepšení výsledků je obecně u lidí potřeba hledat motivace. U mladých lidí to nebývá jednoduché. Co ale dlouhodobě funguje, je využít jejich hravosti a soutěživosti. Proto chceme jak aktivitu ve výuce, tak seberozvoj ve volném čase podpořit dlouhodobou soutěží nad rámec výukových materiálů. Na soutěžním portálu budou průběžně přibývat různé úlohy a výzvy ze všech oblastí kybernetické bezpečnosti, jejichž plněním studenti budou získávat body. Pomocí těchto bodů se následně bude tvořit žebříček výsledků, který bude zobrazitelný pro všechny soutěžící.

Požádaná výše podpory:
150 000,- Kč