Elixír do škol - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Elixír do škol

Na Smíchovské SPŠ a gymnáziu jsou hned dvě Centra Elixíru do škol, tím prvním je Fyzikální centrum, které vede učitelka Smíchovské SPŠ a gymnázia Věra Krajčová, tím druhým je Digi centrum, které vede učitelka Smíchovské SPŠ a gymnázia Martina Řejhová a učitel Smíchovské SPŠ a gymnázia Lukáš Vrba. Cílem je síťovat pedagogy středních a základních škol, umožňovat jim sdílet příklady dobré praxe a diskutovat nad jejich aplikací do jejich výuky. Digi centrum bude nově od ledna 2021 se zaměřením na STEM. Setkání center se koná jednou měsíčně a je vedeno jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Možnost zapojení studentů: mohou spolupracovat s organizátory setkání pedagogů na přípravě konkrétních přednášek a workshopů.  

Více informací se můžete dozvědět na webových stránkách projektu.