iKAP II - Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

iKAP II

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium je od roku 2021 partnerem projektu v rámci OP VVV „Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání“, jehož žadatelem je Hlavní město Praha.

Výše podpory:
19 119 279,62 Kč

Škola od 1. června 2021 do 30. listopadu 2023 zrealizuje tyto aktivity:

Podpora pedagogů ve výuce prostřednictvím chytrých zařízení

Tato aktivita má za cíl vytvoření komplexního systému pro využití chytrých zařízení ve výuce, který umožní pedagogům zpestřit výuku a studentům umožní samostudium, při kterém budou využívat účelně zařízení, čímž se seznámí s jejich dalšími funkcemi. Role samostudia nabývá na aktuálnosti zejména v kontextu zavřených škol, kdy zajistit pestrost studia je mimořádně náročné. Aplikace může být ideálním prostředkem doplnění distančního vzdělávání. Tento systém umožní vytváření a vkládání dalších výukových modulů, v prvé fázi v tomto projektu budou vytvořeny ty základní. S těmi budou seznámeni učitelé i studenti a na workshopech se s nimi naučí pracovat. Je možné, že časem si budou schopni učitelé další moduly vytvářet i sami. Tím vzroste význam využívání moderních technologií ve výuce i ochota vyučujících je používat.

Výstupy aktivity:
14 Workshopů pro učitele ZŠ a SŠ
Mobilní aplikace pro výuku jednotlivých oborů vzdělávání

Moderní metody výuky STEM s důrazem na aplikaci AR, robotiky a nových výukových programů

Výuka formou STEM není jednoduchou záležitostí. Klade vysoké nároky na učitele, a to jak na jejich odbornost, tak i na jeho chuť změnit své již zavedené metody výuky.

V projektu připravíme učitelům workshopy, kde jim ukážeme, jak učit STEM, a to s využitím nově vytvořených výukových programů, rozšířené reality i s jednoduchými roboty. Tito roboti budou učitelům/účastníkům workshopů zapůjčovány do jejich výuky. Obdobné workshopy budou organizovány také pro žáky základních škol. Kromě podpory výuky STEM budou učitelé zapojených škol podpořeni i workshopy, které jim pomohou s přípravou jejich výuky po revizi RVP.

Výstupy aktivity:
15 workshopů pro učitele 1. a 2. stupeň ZŠ – využití moderních techniky ve výuce (10 učitelů á 1 workshop) – délka 2 hodiny
40 workshopů žáky ZŠ – moderní technologie (15 žáků á 1 workshop) – délka 1,5 hodiny
10 workshopů pro učitelé 1. stupně ZŠ – implementace pro nové RVP (10 učitelů á 1 workshop) – délka 2 hodiny

Soutěž podporující výuku Kybernetické bezpečnosti typu CTF

Na naší škole zorganizujeme soutěž typu CTF ve stylu Jeopardy. Zajistíme její konání a přípravu odborných soutěžních úloh. Soutěžící studenti se seznámí s úlohy typu OSINT, binární exploitace, reverzní inženýrství, web, kryptografie, analýza počítačových stop.

Hlavním cílem soutěže je hledání mladých a nadaných talentů v oblasti kyberbezpečnosti a následný rozvoj jejich schopností. Soutěž bude zajištěna dvakrát, pokaždé s jinými úlohami a v jiném termínu.

Výstupy aktivity:
Dva ročníky kybernetické soutěže typu CTF
Příprava soutěžních úloh

Coworkingové centrum a inkubátor start-upů při SSPŠ

Coworkingové centrum v rámci SSPŠ bude spolu s inkubátorem sloužit jako místo pro setkávání studentů pražských středních škol. Studenti se budou moci potkávat na tématických konferencích a workshopech. Jejich obsah bude tvořen jak samotným týmem koordinace Coworkingového centra, ale i skrze externí spolupráci. Veškerý obsah bude možné živě přenášet s využitím vybavení pro mediální produkci v rukou týmu mediální produkce.

V rámci Maker Space (nově zrekonstruovaných dílen) bude pražským studentům v rámci Coworkingového centra nabízeny workshopy pro zlepšení zručnosti a práci na moderním strojním vybavení. Workshop bude cílit také na studenty se zájmem věnovat se vývoji hardware v rámci startupů. Budou díky němu seznámeni s rozlišnými výrobními metodami, které se v praxi využívají jak pro výrobu prototypů, tak i pro malosériovou produkci.

Výstupy aktivity:
60 workshopů – vývoj hardwaru v rámci startupů – probíhá v nově zrekonstruovaném Maker Space
60 tematických konferencí z oblasti IT, VR, UI se zajímavými hosty, vč. mezinárodní účasti

Podcasting a tvorba audio výstupů

Ve zrekonstruovaných prostorách SSPŠ se bude nacházet rozšířené pracoviště podcastového studia. Bude doplněn o WiFi přístupový bod, zvukařský počítač, pracovní vybavení a vybavení pro hosty, jakož i 4 sady zvukařské techniky určené pro výuku. Studio bude sloužit studentům, učitelům, ale také poslouží široké veřejnosti. Zde se studenti budou moci podílet na nahrávání podcastů a učit se co obnáší práce zvukaře.

Pro budoucí výuku předmětu, který se zabývá audio produkcí, jsou připraveny 4 sady zvukařské techniky. Výhoda těchto sad je jejich mobilita a tudíž se s nimi studenti budou pohybovat v areálu školy nebo mimo školu s učitelským dozorem.

Výstupy aktivity:
Nové školní podcastové studio
150 nahraných podcastů

PEER PROGRAM – osvěta kybernetické bezpečnosti

Projekt založený na principech peer efektu – předávání zkušeností mezi vrstevníky. Interaktivní programy prevence kyberkriminality lektorují na MŠ a ZŠ po Praze proškolení studenti z celkem 3 pražských SŠ, jakožto „kybervrstevníci“ žáků ZŠ. Díky tomu, že v kybersvětě zažívají podobné situace, se žáci s lektory lépe ztotožní a poměrně snadno nabyté dovednosti a postoje uplatní v praxi. Principem peer programů je aktivní zapojení vrstevníků s cílem formovat jejich postoje a účinně ovlivňovat jejich rizikové chování.

Výstupy aktivity:
Programy pro ZŠ a MŠ
Příručky pro lektory

Série vzdělávacích kempů a letních škol

Aktivita vede k utvoření pevných kolektivů mezi školami, k neformálnímu, interaktivnímu a názornému vzdělávání, podpory studentů v jejich kariérních cílech, jakož i podpoře mezioborovosti školství. Subjekt cestou kempů a letních škol utváří jedinečný prostor pro vzdělávání studentů mnoha pražských středních škol.

Mediální kemp – setkání studentů a pedagogů napříč školami – tématem kempu je audio a video produkce, publicistika, moderátorství, diskuze

Vzdělávací kemp STEM – setkání studentů a pedagogů napříč školami – tématem kempu je přírodovědné vzdělávání napříč obory, budování měkkých kompetencí

Kemp k občanství – setkání studentů a pedagogů napříč školami – tématem kempu je budování občanské uvědoměnosti, výchovy k vzájemné toleranci, důraz na svobodu a demokracii – zejména formou rozpravy na daná témata, prezentace, workshopy

Teambuildingový kemp studentů pilotního programu Kybernetická bezpečnost – Kemp oboru kybernetická bezpečnost cílený na rozvoj měkkých kompetencí a dovednosti.

Letní škola mediálního domu – intenzivní letní škola na půdě subjektu. Tématem letní školy je audio a video produkce, publicistika, moderátorství, diskuze.

Letní škola vývoje počítačových her – intenzivní letní škola na půdě subjektu. Tématem je vývoj počítačových her, ale i multiplatformní vývoj na mobilní telefony a tablety.

Letní škola Kybernetické bezpečnosti – intenzivní letní škola na půdě subjektu. Tématem je kybernetická bezpečnost v teorii i praxi – v teorii jde zejména o to, jak se chránit v kybersvětě a jaké má kyberkriminalita právní důsledky, v praxi si pak studenti osvojí „dobré“ hackování, tedy hackování za morálním účelem testování obranyschopnosti zařízení.

Výstupy aktivity:
Série letních škol
Série kempů